Spinntronikk: Elektroner, magnoner og Cooper-par

av Vetle K. Risinggaard 23. august, 2019