Planter kan lære å bestøve seg sjølve om biene forsvinn

av Øystein H. Opedal 29. mai, 2017