Kan vi få kunstige hjernenettverk ved hjelp av magneter i nanoskala?

av Vegard Flovik 20. september, 2016