Fremtidens kraftsystem & offshore nettinfrastruktur – Watts the problem?

av Martin Kristiansen 8. juni, 2016