Et mulig oljesig ved Finnmarkskysten

av Terje Solbakk 7. desember, 2015