Problematiske tak

1/5 av alle skadesaker analysert av SINTEF Byggforsk er knyttet til tak. Mens utettheter mot nedbør er dominerende skadeårsak for kompakte tak og terrasser, er luftlekkasjer en vell så stor årsak til skader i luftede skrå tretak. SINTEF Byggforsks byggskadearkiv er sammen med Byggforskserien en av landets viktigste kilder til

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone