Ned med vannet!

Uten effektive gatesluker fungerer overvannshåndteringen i våre byer dårlig. Forsøk ved NTNU vier hvordan kapasitet og sårbarhet varierer avhengig av ulike faktorer for utvalgte norske kumrister I det norske overvannsystemet brukes det i dag kumrister for å fange opp overvann i veier. Disse er utformet på ulike måter, ut ifra

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Mot normalt!

Har du levd en stund, husker du Leif Justers glitrende parodi på kverulanten som irriterer seg over at Meteorologisk institutt presenterer klimaet som «Mot normalt!»; «Jeg vil vite hvor kaldt det er før jeg går ut om morran, jeg har gikt og lumbago å ta hensyn til». Nå får han

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone