Ned med vannet!

Uten effektive gatesluker fungerer overvannshåndteringen i våre byer dårlig. Forsøk ved NTNU vier hvordan kapasitet og sårbarhet varierer avhengig av ulike faktorer for utvalgte norske kumrister I det norske overvannsystemet brukes det i dag kumrister for å fange opp overvann i veier. Disse er utformet på ulike måter, ut ifra

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone