Når taket dør

I Norge har vi lang tradisjon for og gode erfaringer med torvtak på skrå takflater. Med blå-grønne tak utsetter vi det grønne taket for større påkjenninger enn våre tradisjonelle torvtak. Taktypen er ikke uten utfordringer, og noen ganger dør taket. Med økt urbanisering og forespeilte klimaendringer med økt frekvens av

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Problematiske tak

1/5 av alle skadesaker analysert av SINTEF Byggforsk er knyttet til tak. Mens utettheter mot nedbør er dominerende skadeårsak for kompakte tak og terrasser, er luftlekkasjer en vell så stor årsak til skader i luftede skrå tretak. SINTEF Byggforsks byggskadearkiv er sammen med Byggforskserien en av landets viktigste kilder til

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone