NTNU på forskningstokt for å undersøke potensialet for mineralutvinning på havbunnen

NTNU har tidligere estimert at den norske kontinentalsokkelen kan inneholde store verdier av mineraler og metaller. Denne uke reiser forskere fra NTNU og samarbeidspartnere på tokt finansiert av Forskningsrådet og ledende norske industriaktører gjennom prosjektet MarMine. Målet for MarMine og toktet er å undersøke potensialet for mineralutvinning på havbunnen. Forskningstoktet

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

NTNU utvider sin satsing på havbunnsmineraler

Norges Forskningsråd har innvilget Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) inntil 25 millioner kroner til forskning på mineraler og metaller på den norske kontinentalsokkelen. En rekke norske industripartnere har signalisert at de vil støtte prosjektet «MarMine». Verdier for 1000 milliarder på havbunnen NTNU har tidligere estimert at den norske kontinentalsokkelen kan inneholde

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone