Når taket dør

I Norge har vi lang tradisjon for og gode erfaringer med torvtak på skrå takflater. Med blå-grønne tak utsetter vi det grønne taket for større påkjenninger enn våre tradisjonelle torvtak. Taktypen er ikke uten utfordringer, og noen ganger dør taket. Med økt urbanisering og forespeilte klimaendringer med økt frekvens av

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Slik kan klimaendringene satelittovervåkes

Vi kan studere effekten av klimaendringer med satellittovervåking av endringer i havis, grunnvann og vannstrømninger. Teknikken med å overvåke slike jordmasser er demonstrert i et ph.d.-arbeid ved NTNU der satellittmålinger er benyttet for å studere endringer av Grønnlandsisen, Golfstrømmen og grunnvannsstanden i Midtøsten. Global oppvarming gir klimaendringer som får konsekvenser

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone