Brohodekonferansen 2015

13-15 oktober var det duket for Brohodekonferansen 2015. En konferanse der studenter, næringsliv og forskere møtes for å diskutere mulighetene og utfordringene næringen har. Havbruksnæring i sterk vekst Som student på instituttet på Marin Teknikk er jeg naturligvis interessert i tekniske utfordringen knyttet til havrommet. Den siste tiden har det

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone