Slik kan klimaendringene satelittovervåkes

Vi kan studere effekten av klimaendringer med satellittovervåking av endringer i havis, grunnvann og vannstrømninger. Teknikken med å overvåke slike jordmasser er demonstrert i et ph.d.-arbeid ved NTNU der satellittmålinger er benyttet for å studere endringer av Grønnlandsisen, Golfstrømmen og grunnvannsstanden i Midtøsten. Global oppvarming gir klimaendringer som får konsekvenser

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

CCS sommerskole – for forskere og deg!

SINTEF, NTNU and NORDICCS-prosjektet arrangerer en CCS Sommerskole 9.-14. august for 30 studenter fra de fem nordiske landene. Kurset vil dekke alle aspekter av karbonfangst og lagring (CCS) inkludert fangstteknikker, transport og lagring av CO2 samt rammeverk som klimaeffekt, finansiering, politiske og juridiske forhold. Kurset inneholder foredrag av velkjente klimaforskere

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone