CCS sommerskole – for forskere og deg!

SINTEF, NTNU and NORDICCS-prosjektet arrangerer en CCS Sommerskole 9.-14. august for 30 studenter fra de fem nordiske landene. Kurset vil dekke alle aspekter av karbonfangst og lagring (CCS) inkludert fangstteknikker, transport og lagring av CO2 samt rammeverk som klimaeffekt, finansiering, politiske og juridiske forhold. Kurset inneholder foredrag av velkjente klimaforskere

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

7 ting du bør vite om karbonfangst- og lagring

Det dreier seg om hvordan vi som verdenssamfunn kan redusere klimagassutslippet fra bruk av fossile brensler, når Trondheim 16.-18. juni huser den store og verdensledende internasjonale konferansen (TCCS-8) om karbonfangst- og lagring (CCS). Men hva vet du egentlig om CCS? Dette blogginnlegget er også publisert som kronikk i Adresseavisen 18.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone