Nytt senter skal redusere risiko ved klimaendringer og ekstremvær

I april gjekk det offisielle startskotet for SINTEF og NTNUs nye storsatsing, senter for forskningsdrevet innovasjon – Klima 2050. Gjennom åtte år skal vi forske på klimatilpasning av bygningar og infrastruktur. Klima 2050 med prosjekttittel «Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure» har store ambisjonar om å utvikle

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone