NTNU utvider sin satsing på havbunnsmineraler

Norges Forskningsråd har innvilget Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) inntil 25 millioner kroner til forskning på mineraler og metaller på den norske kontinentalsokkelen. En rekke norske industripartnere har signalisert at de vil støtte prosjektet «MarMine». Verdier for 1000 milliarder på havbunnen NTNU har tidligere estimert at den norske kontinentalsokkelen kan inneholde

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone