Spillteori brukes i kost-nytte analyser av utenlandskabler og multinasjonal kraftutveksling ved NTNU

Tidlig i fjor sommer annonserte EU kommisjonen at landene rundt nordsjøområdet skulle inngå tettere energi-samarbeid med spesielt fokus på tilrettelegging av offshore nettinfrastruktur for elektrisitet (EU Commission, 2017). Med denne nettinfrastrukturen kan man effektivt inkludere de enorme vindressursene i Nordsjøen, samtidig som man kan utveksle mer kraft mellom landene og dermed bidra til økt forsyningssikkerhet og bedre utnyttelse av fornybar kraftproduksjon.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Egg i fuglekassa!

Det er så langt kommet 5-6 egg i NTNU-fuglekassa, men hva er det egentlig som skal til for å sikre at eggene blir til levedyktige fugleunger? Våren er starten på en hektisk tid for fuglene. De skal finne hekkeområde, lete etter partner, bygge rede, ruge på egg og mate unger.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Slagsmålet om vitenskapen

Vitenskapen og samfunnet befinner seg i en kamp. Presidenten av verdens mektigste land velger sine fakta basert på virkeligheten han bestemmer at folk bør tro på, istedenfor virkeligheten folk faktisk lever i. Lørdag 22. april marsjerer samfunnet for vitenskapen i over 500 byer i verden.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone