Feltlanding med drone gir nye muligheter

Under forskning på offshore fornybar energi og marine operasjoner er en flydrone et svært nyttig hjelpemiddel. Den kan være en del av et kommunikasjonsnettverk i en undervannsoperasjon, overvåke isfjell og havstrømninger eller lete etter mennesker som har falt overbord. I operasjoner med droner er det mange byggesteiner som må på plass, og en av disse er feltlanding. Vi må få til å lande en flydrone trygt på den plassen vi har tilgjengelig.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone