Feltlanding med drone gir nye muligheter

Under forskning på offshore fornybar energi og marine operasjoner er en flydrone et svært nyttig hjelpemiddel. Den kan være en del av et kommunikasjonsnettverk i en undervannsoperasjon, overvåke isfjell og havstrømninger eller lete etter mennesker som har falt overbord. I operasjoner med droner er det mange byggesteiner som må på plass, og en av disse er feltlanding. Vi må få til å lande en flydrone trygt på den plassen vi har tilgjengelig.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Fremtidens superdatamaskiner må være energieffektive

Større og bedre superdatamaskiner er en essensiell komponent når fremtidens teknologi skal utvikles. De kan for eksempel bidra til å oppdage nye medisiner og nanomaterialer samt å gjøre biler og fly mer miljøvennlige. Samtidig bruker verdens største superdatamaskin omtrent like mye energi i året som en liten og kald norsk kommune. Dette er ikke bærekraftig, og derfor kan vi ikke bygge vesentlig større superdatamaskiner uten å forbedre energieffektiviteten betraktelig.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone