Spillteori brukes i kost-nytte analyser av utenlandskabler og multinasjonal kraftutveksling ved NTNU

Tidlig i fjor sommer annonserte EU kommisjonen at landene rundt nordsjøområdet skulle inngå tettere energi-samarbeid med spesielt fokus på tilrettelegging av offshore nettinfrastruktur for elektrisitet (EU Commission, 2017). Med denne nettinfrastrukturen kan man effektivt inkludere de enorme vindressursene i Nordsjøen, samtidig som man kan utveksle mer kraft mellom landene og dermed bidra til økt forsyningssikkerhet og bedre utnyttelse av fornybar kraftproduksjon.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Fremtidens kraftsystem & offshore nettinfrastruktur – Watts the problem?

Økt forsyningssikkerhet, effektivisering av kraftsystemet og reduserte CO2-utslipp er blant de foretrukne ringvirkningene vi leser om i forbindelse med offshore nettutbygging i Nordsjøen, men hva er det som egentlig ligger bak disse påstandene? La oss snu noen steiner for å se hvordan en ambisiøs klimapolitikk har ført til lønnsomme nettinvesteringer over landegrenser i Nordsjøen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone