Den 25.-27. september dro NTNUs masterstudenter innenfor vannkraft på ekskursjon sørover for å besøke tre ulike vannkraftverk og et turbinverksted.

Studenter fra fire forskjellige fagfelt var invitert på den tre dager lange turen: elkraft, bygg, ingeniørgeologi og prosessteknikk. Ekskursjonen ble finansiert av Norsk Vannkraftsenter (NVKS). Formålet med ekskursjonen er å gi studentene praktisk innsikt i fagfeltet, både for å inspirere til arbeidet med hovedoppgaven, og for å øke den tekniske forståelsen.

Rosten Kraftverk snart i drift

Tidlig mandag morgen møtte 29 trøtte og spente studenter opp foran Hovedbygget på Gløshaugen, hvor bussen ventet. Første stopp på turen var Rosten kraftverk i Sel kommune, et helt nytt kraftverk under utbygging ledet av Eidsiva på vegne av Oppland Energi AS og AS Eidefoss. Utbyggingen ble startet i høst 2014 og anslås å settes i drift våren 2018.

Tre Francisturbinaggregat med ulik installert effekt er installert for å ta høyde for den store variasjonen i vannføring i løpet av året. Etter å ha fått en presentasjon av prosjektet og en omvisning på kraftstasjonen, fikk vi være med opp og se på dammen under utbygging og høre om diverse byggtekniske utfordringer.

Hele reisefølget med omvisere ved dammen til Rosten kraftverk. Foto: NINA og HydroCen/Juliet Landrø

Vamma, Norges største elvekraftverk

Neste dag stod Vamma for tur, sør for Askim. Vamma smykker seg med tittelen Norges største elvekraftverk, og er en del av Glommavassdraget. De første aggregatene ble satt i drift for over 100 år siden, og kraftverket har senere blitt utvidet flere ganger. Den siste utvidelsen foregår nå, med utbyggingen av et nytt, stort kraftverk med felles dam med det eksisterende kraftverket – Vamma 12. Her skal det settes inn et helt nytt Kaplanaggregat, som blir et av Norges største med slukeevne på 500 m3/s. B

Arbeid med generatorgruven. Foto: Tara Berg

yggingen startet høsten 2015, og prosjektet er planlagt ferdigstilt våren 2019. Byggearbeidet var godt i gang, og vi fikk gå ned i tilløpstunnelen og observert de enorme dimensjonene, og kikket ned i generatorgruven som var under arbeid.

 

Maskinhallen på Vamma. Foto: Tara Berg

Slik monterer man turbiner

Etter en bedre middag og overnatting i Oslo på tirsdag, dro vi onsdag morgen videre til Sørumsand, hvor vi først fikk besøke Rainpower. Her fikk vi høre om arbeidet og utfordringene til et av verdens mest anerkjente vannkraftverksteder etterfulgt av omvisning på deres turbinverksted. På verkstedet får de inn grovemner som så finmaskineres og monteres sammen til løpehjul. Mye av arbeidet er også knyttet til reparasjon og forbedring av gamle løpehjul. Vi fikk sett arbeid på turbiner i alle størrelser fra plattformer og vannkraftverk.

Her utføres det service på en Pelton-turbin i Ranpowers verksted på Sørumsand. Foto: Tara Berg.

Glass og stål på Rånåsfoss

En kort kjøretur unna turbinverkstedet lå neste og siste besøk på agendaen; Rånåsfoss kraftverk, eid av Akershus Energi. Rånåsfoss er et elvekraftverk som også er en del av Glommavassdraget, og er nok et eksempel på et anlegg som har gjennomgått et spennende opprustningsarbeid. Kraftverket består av to stasjoner på hver sin side av dammen; Rånåsfoss II ligger på vestsiden av dammen og stod ferdig i 1983 med ett stort Kaplanaggregat, mens Rånåsfoss III ble satt i drift i 2016 og består av seks aggregater med propellerturbiner. I tillegg til den nye kraftstasjonen med maskinsal i glass og stål, fikk vi også sett den gamle delen av kraftverket og tittet inn i både turbiner og generatorer før vi satte kursen tilbake mot Trondheim.

Den nye maskinsalen på Rånåsfoss. Ganske annerledes enn den gamle (bildet under). Foto: Tara Berg

Mye har endret seg. Dette er den gamle maskinsalen på Rånåsfoss. Foto: Tara Berg

Til sist vil vi gjerne takke Norsk Vannkraftsenter, Eidsiva, Akershus Energi, Hafslund og Rainpower for at dette ble en så vellykket og lærerik ekskursjon!


Dette blogginnlegget er skrevet av Tara Berg, vitenskapelig assistent ved NTNU – institutt for energi- og prosessteknikk.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Commentsd

commentsd

You may also like these posts

Leave A Reply:

(optional field)

16 − 5 =

No comments yet.