Vi fikk fullt hus og måtte ty til ståplasser langs veggene.  50 besøkende, norske og internasjonale næringsaktører, representanter fra  næringsorganisasjoner, forvaltning, leverandørindustrien og både norske og internasjonale studenter fikk høre korte innlegg fra flinke fagfolk her på NTNU.

Ingrid Schjølberg, direktør for NTNU Havrom

«This is amazing», uttalte en amerikansk tilhører. Hva han siktet til er jeg ikke helt sikker på,  kanskje mangfoldet og bredden i det vi fortalte om. Kanskje den tette kontakten mellom næring og universitet. 
Tre doktorgradsstudenter pitchet om sine oppgaver. Det å møte flinke, våkne, nysgjerrige studenter, gjorde noe med tilhørerne. Neste gang  kan vi professorer kanskje begrense oss mer, slik at flere studenter får fortalt om forskningsprosjektene sine.  Ungdommelig engasjement og iver smitter.  Visittkort byttet eiere  etter innleggene og studentene fikk viktige kontakter.

Speed-dating
Enda flere visittkort byttet eiere dagen etter da Studentdagen ble arrangert. 27 bedrifter møtte studenter på rekke og rad i dater på vel tre minutter. Innlegg fra tidligere studenter – som nå jobber i havbruksnæringa og leverandørindustrien – knytter tette band mellom universitet og næringsliv. Også her er fokus på bredde og det store mangfoldet i muligheter som ligger der. Havbruksnæringa trenger flinke folk innenfor mange områder. I etterkant uttalte mange av bedriftene at de var overrasket over både kvaliteten på studentene og den store bredden på utdanninga.
Også arrangørene av Aqua-Nor  lar seg begeistre over at nye generasjoner inntar havbruksmessa. Et slikt konsept vekker oppmerksomhet også internasjonalt.

Takk
Som direktør for NTNU havrom vil jeg takke for innsatsen, engasjementet og oppmøtet. Takk for innspill som skal gjøre oss enda bedre neste gang og takk til næringslivet som hele vegen legger til rette for og videreutvikler samarbeidet.
Takk også til BEWI og Sparebank1 som ga 100.000 kroner til prosjektet ” Grønne team-eksperter møter blå verdikjeder”.  Takk til andre sponsorer som gjør slikt næringslivssamarbeid mulig.

Vegen fra Gløshaugen til Nidarø er ikke lang. Det er viktig og riktig at vi som kunnskapsinstitusjon også skal være en del av verdens største havbruksmesse. Og det er ikke tvil om at vi er velkommen. 
Dette ble kanskje veldig skrytete, men  noen ganger må begeistringen komme til uttrykk.
Dette er en slik gang!

Denne blogposten er skrevet av Ingrid Schjølberg, direktør for NTNU Havrom

Commentsd

commentsd

You may also like these posts
Brohodekonferansen 2015