Helge Aasen og Stein Lier-Hansen hevder i innlegget «Vekst her foran nye kraftkabler» i DN 16. august at nye strømkabler til utlandet vil gi høyere strømpriser. Hvis vi sammenligner med dagens svært lave nivå, stemmer det nok at prisene kan øke med cirka fem øre per kilowattime. Det blir omtrent på samme nivå som prisene var i perioden 2006–2014.

De lave prisene vi har i dag skyldes blant annet overproduksjon i Norden, stor produksjon av vind- og solkraft i Europa og meget lave kvotepriser for klimagassutslipp. I fremtiden kan dette endres, men det avhenger av mange andre faktorer enn bare strømkabler til utlandet.

Mye mer energi fra vind og sol må tas i bruk for at EUs målsetning om karbonfritt energisystem skal nås. Siden strøm fra vind og sol må produseres når vinden blåser og solen skinner, gir det et stort behov for å lagre energi over korte perioder – sekunder og minutter – og lange perioder – flere dager og uker. Europa vil være avhengig av mange løsninger for å klare dette. Norge har store vannmagasiner som i dag brukes til å lagre vann fra sommer og høst til neste vinter.

Forskning har vist at bruk av eksisterende magasiner på en annen måte med økt effekt og pumpekraft i dagens kraftverk, kan bidra med deler av løsningen for Europa. For å realisere det må vi ha flere strømforbindelser til utlandet. Det kan gi vinn-vinn for både Norge og Europa, og det er plass til god verdiskaping både innen kraftsektoren og industri.

Dette innlegget er skrevet av Magnus Korpås, professor ved Institutt for elkraftteknikk, og Atle Harby, seniorforsker ved Sintef Energi. Innlegget ble først publisert  i DN 20.08.2017

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Commentsd

commentsd