This post is also available in: English

Uventede resultater er noe av det som er så interessant med å være kjemiker. Man kan aldri være helt sikker på hva som blir resultatet ved en reaksjon, selv om jeg har sett dette forsøket mange ganger før. Kjemi blir fort kunst. Du kan fange en skyline i et lite glass.

Hver vår har vi vårens vakreste kjemi på Institutt for kjemi. Da er det videregående organisk syntes labkurs som pågår, hvor studentene utfører sju 2-dagers håndboksynteser og ett 3-ukers forskningsprosjekt hvor de jobber med relevante synteser i de seks forskjellige forskningsgruppene. En syntese er dannelsen av mer kompliserte kjemiske forbindelser med utgangspunkt fra enklere.

Den 7. mars 2017 utførte masterstudent Elise Østrem (en av 22 studenter på kurset) et forsøk med syntese av en diol (alkohol med to OH-grupper). I forsøket ønsker man at vannfasen (vannet) som man utfører reaksjonen i og det organiske løsningsmiddelet (her diklormetan) som man vil trekke alkoholproduktet ut fra vannfasen med, ikke skal blandes og stabiliseres. Det vil da dannes en såkalt emulsjon, og det vil man altså ikke. (Emulsjon brukes blant annet ved produksjon av kosmetikk). Her ønsker man isteden å ekstrahere produktet ut fra reaksjonsblandingen, som er vannfasen. Da Elise gjorde dette, dukket en merkelig liten «forsamling» opp fra vannskiktet inne i skilletrakta. Man kan forvente seg en faseforskjell mellom vannet og diklormetanen grunnet forskjellig tetthet, men her hadde de byttet plass. Selv om diklormetan har høyere tetthet enn (rent) vann så havnet vannfasen nederst.

 

Overraskende resultat

Vi lærerne hadde aldri sett noe sånt før (dette forsøket gjøres hvert år), og jeg som supergira lærer tok fram mobilen og tok diverse bilder. Tenkte med en gang på å sende det til Chemical & Engineering news, som er uketidsskriftet til American Chemical Society-leses av 157 000 kjemikere over hele verden hver uke!! Deriblant meg selv. Og mine masterstudenter til dels. Og jeg prøver å lure inn noen artikler til både grunnkursstudentene og disse på labkurset. Viktig å følge med hva verdens kjemikere og industrien driver med. Vanligvis er ikke organisk kjemisk syntese så veldig fargerikt visuelt, men her var det virkelig et nydelig syn syntes vi-og det syntes altså også editoren!

Bildet ble publisert

Jeg kontaktet Chemical & Engineering news som publiserte bildet som jeg tok av Elises reaksjon – suksess. Teksten som ble brukt under bildet:

Delicate skyline – These wispy towers rose up inside Elise Østrem’s separation funnel as she worked up a reaction. Østrem, a graduate student at Norwegian University of Science & Technology, conducted a Sharpless dihydroxylation on trans-stilbene and then separated the reaction mixture using water and dichloromethane (DCM), which each formed their own layer in the funnel. The wisps are likely an emulsion between the water and DCM. Normally, the water layer would float on top of the DCM layer because water is less dense. But because of the reactants dissolved in this mixture, the water layer sank to the bottom, which may have caused this unusual emulsion behavior.

«Ingen av de andre studentene fikk det samme resultatet»

Elise Østrem går fjerde året på sin master i industriell kjemi og bioteknologi med organisk retning. Hun tenkte først ikke over resultatet av syntesen.

«Det var ikke før jeg så reaksjonen til Elisabeth at jeg skjønte at dette var noe spesielt. Etter hvert så jeg at ikke Ane, som jeg delte avtrekkskap med, eller noen av de andre studentene fikk det samme resultatet», sier hun.

 

Shanghai skyline i et glass

Små forskjeller, f. eks. renheten i glasset eller ristingen av glasset, kan gi store utslag og være grunnen til dette uventede resultatet. Det er dette som er så interessant med å være kjemiker. Man kan aldri være helt sikker på hva som blir resultatet ved en reaksjon, selv om jeg har sett dette forsøket mange ganger før. Kjemi blir fort kunst. Du kan fange Shanghai skyline i et lite glass.

 
Dette blogginnlegget er skrevet av Elisabeth Jacobsen, førsteamanuensis ved Institutt for kjemi

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Commentsd

commentsd