Det tar vanligvis lang tid å utvikle og implementere forskning i oljebransjen, men denne gangen tok det en femtedel av tiden.

Å skille væske og gass er antakelig den viktigste, og vanskeligste, prosessen i olje og gassindustrien. NTNU og spin off-selskapet vårt InnSep AS har sammen med bedriften EagleBurgmann lykkes i å korte ned den tradisjonelle forsknings- og utviklingsprosessen for ny teknologi i oljebransjen.

NTNU-oppfinnelsen

Først litt om hva oppfinnelsen vår dreier seg om. Å skille væske fra gass gjøres med utstyr som kalles for «gass-væske separatorer» eller «scrubbere».

Den såkalte «Lynx Scrubberen» som ble funnet opp ved institutt for energi- og prosessteknikk (EPT) ved NTNU i 2008, bruker en roterende stålskrubb for å ta dråper ut av gassen før de kan gjøre skade på rør og utstyr. Rotasjonen gjør at vannet slynges ut vinkelrett fra retningen gassen strømmer, mens vanlige gass/væske separatorer må bruke tyngdekraften til å trekke den oppsamlede væsken ut av skrubben eller filteret som fanger dråpene.

carlos-og-maria

De var vi, Maria Fernandino og Carlos Dorao, som sammen med andre ved NTNU EPT utviklet og patenterte «Lynx Scrubberen».

Dette enkle prinsippet gjør at gassen kan strømme mye raskere gjennom separatoren, samtidig som at det blir svært lav risiko for at uønskede dråper kommer gjennom. Slike separatorer kan derfor gjøres 2-3 ganger mindre.

Dette er gode nyheter for plattformer på norsk sokkel hvor det ikke er plass til å øke kapasiteten på separasjon, og som opplever driftsstans og skader på grunn av uønskede væskeansamlinger. Med Lynx Scrubber fra NTNU, kan plattformene forlenge lønnsom drift. Samtidig settes plattformene i stand til å håndtere variasjonene gjennom brønnens levetid, slik som når det kommer økte væskemengder i produksjonsstrømmen.

Brukte en femtedel av tiden

EagleBurgmann Norway AS er ett av de første selskapene i verden som nå tar i bruk teknologien vår. De har store utfordringer med gassen som benyttes til å trykksette tørrgass-tettingene (Dry Gas Seal) som benyttes på kompressorer. Gassen som benyttes, tas fra selve produksjonsgassen. Tettingene tåler enda mindre væske enn selve kompressoren, og det er som oftest disse som ryker først. Løsningen som EagleBurgmann tar i bruk, kan de benytte til alle typer tørrgass-tettinger, også de som konkurrenter har installert.

innsep

Under ONS 2016 i Stavanger hadde InnSep stand. Fra venstre: Sondre Jacobsen (leder i InnSep), og prosjektledere ved EagleBurgmann, Claes Wilhelmsom og Jon Baklien.Foto: Sondre Jacobsen.

Med den nye løsningen for kompressortettinger, ble prototypen utviklet og testet på en femtedel av tiden det tar i den tradisjonelle forsknings- og utviklingsprosessen for ny teknologi i oljebransjen. Dette er et eksempel på banebrytende innovasjon som var mulig å løfte ut til næringslivet når FoU og næringsliv jobber tett og målrettet.

Lynx Dry Gas Seal ble utviklet gjennom såkalt «rapid prototyping» gjennom InnSeps laboratorier ved NTNU og EagleBurgmanns laboratorier ved Skedsmokorset. Datasett fra den nylig gjennomførte testen ved Statoils flowloop på Rotvoll ble brukt til å avgrenes designparametrene. Deretter ble en rekke luft/vann forsøk utført for å verifisere parametrene, før den første prototypen ble bygget og testet videre på EagleBurgmans laboratorier.

Dette blogginnlegget er skrevet av professor Maria Fernandino, professor Carlos Dorao og daglig leder i NTNU spinoff-selskapet InnSep AS Sondre K. Jacobsen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Commentsd

commentsd

You may also like these posts
Forskning for sunnere snacksMiljøvennlig snø til OL i Kina