NTNU har tidligere estimert at den norske kontinentalsokkelen kan inneholde store verdier av mineraler og metaller. Denne uke reiser forskere fra NTNU og samarbeidspartnere på tokt finansiert av Forskningsrådet og ledende norske industriaktører gjennom prosjektet MarMine. Målet for MarMine og toktet er å undersøke potensialet for mineralutvinning på havbunnen.

Forskningstoktet starter denne uken
Toktet vil foregå fra skipet Polar King og ulike undervannsfarkoster vil bli benyttet til datainnsamling. I tillegg vil man gjøre grunne kjerneboringer i havbunnen samt samle steinprøver og biologiske prøver fra havbunnen. Data og prøvemateriale fra toktet vil være grunnlaget for forskning på ulike teknologiske aspekter forbundet med mineralutvinning på havbunnen, og oppkonsentrering av de ulike metallholdige mineralene. De tidlige ressursestimatene skal testes og dataene vil bidra til at nye estimater kan beregnes. Det antas at forskerne vil ha data til minst fire års forskning på ulike problemstillinger etter toktet.

ROV på Polar King som skal brukes på toktet. Foto:Trine Hunderi Sætre/GC Rieber

ROV på Polar King som skal brukes på toktet. Foto:Trine Hunderi Sætre/GC Rieber

AUV vil også brukes for å uforske havbunnen på midhavsryggen. Foto: NTNU AUR-Lab/ Geir Johnsen

AUV vil også brukes for å uforske havbunnen på midhavsryggen. Foto: NTNU AUR-Lab/ Geir Johnsen

Toktet vil gå til utvalgte områder på midthavsryggen nord for Jan Mayen som tidligere er identifisert av Universitetet i Bergen. Dette er et område som er omfattet av norsk jurisdiksjon og resultatene fra toktet vil kunne få betydning for Norges rolle innenfor et område med stor industriell potensial. Forskerne vil være på sjøen i tre uker.

Midthavsryggen nord for Jan Mayen

Midthavsryggen nord for Jan Mayen

Dette er noe av det forskerne håper på å finne. Kobbermineraler sett i mikroskop. Foto: Kurt Aasly, NTNU. Material: Mohnsryggen / UiB

Dette er noe av det forskerne håper på å finne. Kobbermineraler sett i mikroskop. Foto: Kurt Aasly, NTNU. Material: Mohnsryggen / UiB

For å vurdere de miljømessige konsekvensene relatert til mineralproduksjon på havbunnen vil det blant annet fokuseres på å identifisere økotyper, dominerende fauna og sjeldne arter i de aktuelle områdene. Kunnskapen vi per i dag besitter om påvirkning og potensiale for rehabilitering av produksjonsområdet er begrenset, og vil være avgjørende for å utvikle robuste og økosystembaserte forvaltningsregimer.

Hydrothermal vents from the Mid Atlantic Ridge, showing a black smoker, swarms of vent shrimp, a bed of Bathymodiolus mussels and chimney walls covered with bacterial mats and mussels. © MISSÃO SEHAMA, 2002 (funded by FCT, PDCTM 1999/MAR/15281). Photographs made by VICTOR6000/IFREMER.

Hydrothermal vents from the Mid Atlantic Ridge, showing a black smoker, swarms of vent shrimp, a bed of Bathymodiolus mussels and chimney walls covered with bacterial mats and mussels. © MISSÃO SEHAMA, 2002 (funded by FCT, PDCTM 1999/MAR/15281). Photographs made by VICTOR6000/IFREMER.

Vi står foran en unik mulighet til å gjennomføre nødvendig tverrfaglig og tverrsektoriell forskning før denne nye næringen realiseres.

Store muligheter for nasjonal verdiskapning
Dette prosjektet er en viktig del av NTNUs satsning på marine mineraler, og vil bidra til å bringe NTNU i forskningsfronten, også når det gjelder teknologien rundt denne typen aktiviteter. Prosjektpartnerne er ledende selskaper innen sine felt både nasjonalt og internasjonalt og representerer viktige teknologiselskaper og dekker også store deler av verdikjeden innen mineralproduksjon.

Les mer om prosjektet her

MarMine Final Logo

Forskningspartnere:
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)

Industripartnere:
DCNS
DNV-GL
Ecotone AS
Fugro Survey AS
GCE NODE
Leonhard Nilsen og Sønner AS (LNS)
National Oilwell Varco (NOV)
Nordic Ocean Resources AS
Reach Subsea
Scanmudring AS
Statoil ASA
Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK)
Technip Norge

Kurt Aasly
Denne bloggposten er skrevet av førsteamanuensis Kurt Aasly
institutt for geologi og bergteknikk, NTNU

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Commentsd

commentsd

You may also like these posts
Oppdater deg på havrommetNTNU utvider sin satsing på havbunnsmineraler