Nedgang i petroleumsnæringen til tross, fortvil ikke. Vi har enorme uutnyttede muligheter i havet, og vi har bare så vidt begynt å lete.

Jeg vil rett og slett skape litt optimisme i tider med oppsigelser og tilstramminger. Jeg vil ta dere med til Atlantis; dette mytiske landet som forsvant under havoverflaten. Det ligger der, om ikke bokstavelig, så i alle fall i form av gull, sølv, kopper og sink. Rikelig med ressurser til energi og et variert kosthold, finnes også. For ikke å snakke om planter og biologisk materiale både til mat og medisiner. Dette kan legge grunnlaget for Norges nye kystsamfunn i årene som kommer.

I dag avsluttes Ocean Week i Trondheim. Den har samlet nærmere 300 deltakere fra forskning, politikk og næringsliv. I fire hele dager har vi sammen dykket ned i de mange uutforskede mulighetene som ligger i havrommet.

schjølberg ow2

Nylig vedtok regjeringen å bidra med 500 millioner kroner til Store Norske Kullkompani , til lån og kjøp av eiendom. Dykker vi ned under havoverflaten ved Svalbard ligger det mineraler for enorme verdier i dette området. Det er stor etterspørsel etter mineraler i verden og andre land, for eksempel Kina rigger seg til for å hente opp mineraler fra havbunnen. Norge bør ha gode teknologiske og økonomiske forutsetninger for å kunne gjøre det samme. Mye av den offshore-teknologien, undervannsteknologien og robot-teknologien vi har utviklet vil også kunne brukes på undersjøisk gruvevirksomhet.

Mineraler fra havet
Hver av oss forbruker store mengder mineraler hvert år. Hus, bil, båt, infrastruktur og elektronikk fordrer enorme mengder mineraler. I våre havområder er det rikelig med gull, sølv, kopper og sink. Forsiktige estimat anslår flere millioner tonn mineraler. Vi kan ikke i dag si hvor enkelt det er å hente opp dette på en lønnsom og bærekraftig måte. Vi vet ikke i dag om mineralene skal skilles fra sand og stein på havbunnen, eller om det skal gjøres på skip eller på land. Med en målrettet satsing på forsking og utvikling bør det være fullt mulig å få på plass undersjøisk gruvedrift i områdene.

Blir undersjøisk gruvedrift den neste store næringen i Norge? Foto: Geir Johnsen

Blir undersjøisk gruvedrift den neste store næringen i Norge? Foto: Geir Johnsen

Norge er en sjøfartsnasjon
Sjøen er en gratis infrastruktur for transport som vi kan utnytte i mye større grad til å frakte varer og gods. Havneutbygginger i vårt område viser et ønske om å dreie en større del av varetransporten over på kjøl. Klimautfordringene krever at det utvikles miljøvennlige skip. Forurensing er en trussel mot ren mat fra havet. Vi er nå på vei mot en ny tid med elektriske og gassdrevne båter. Da trengs det kaianlegg som gjør det mulig å fylle gass eller strøm.

Vi er også en fiskeri- og en havbruksnasjon
I følge Verdensbanken er vi åtte milliarder mennesker på kloden i 2024. Fisk og skalldyr er raskest voksende kilde til protein. Vi har en lang og fruktbar kystlinje. Vi kan produsere mer fisk enn vi gjør i dag. Gjennom nyskaping og nytenking kan vi hele tiden videreutvikle havbruksnæringen. Stillehavsøsters sprer seg langs norske kysten og snøkrabben kommer østfra. Er det en mulighet og ikke bare en trussel? Støtte til gründere og nyetablering er viktig.

Ny mat fra havet
Norge har også Europas største bestand av makroalger (tang og tare). Tangmel brukes i dag i helsekost, tannpasta og dyrefôr. Norge kan dyrke tang og tare, rike på vitaminer, jod og kalsium. Rett opp fra havet kan vi hente spiselige alger som grisetang, fingertare, sukkertare, tarmgrønske og havsalat. Mulighetene er mange. Vi har jo havet.

Storer deler av ressursene i havet er uutnyttet. Foto: Geir Johnsen

Storer deler av ressursene i havet er uutnyttet. Foto: Geir Johnsen

Verdens energibehov øker med 30% fram mot 2030
Alle som har vært på sjøen vet at vi kan ha rikelig med store bølger og vind. Havbølgene inneholder svært mye energi. Tilsiget av bølgeenergi inn mot norskekysten er anslått til 400 TWh i et normalår. Trondheim bruker 1,3 TWh. Ett kraftverk på 1 kvadratkilometer kan dekke energibehovet til 800 husstander. Nye anlegg kan skape nye arbeidsplasser.

Kystkultur
Kystkulturen vår er utviklet gjennom århundrer og vår kultur bærer preg av at vi har vært og er en fiskerinasjon. Kulturminner (fyrtårn, trehus-bebyggelse, fiskebåter osv) og kulturmiljøer er en ressurs i utviklingen av lokalsamfunn og viktig for vår identitetsbygging. Levende og trivelige lokalsamfunn er også en forutsetning for utvikling av et sterkt næringsliv. Teknologi og kunnskap gir oss muligheter til å bevare naturmangfoldet og sikre bærekraftig utvikling. Det kan vi i Norge!

Teknologi for utforskning av havrommet
Hva finnes under isen i nord og hvordan påvirker havbruk og energiproduksjon miljøet i havet? I Trondheim har vi bedrifter som utvikler sensorer for trådløs kommunikasjon under vann, korrosjonsovervåkning og kartlegging av havbunnen. Nye bedrifter er i loopen, det er muligheter i teknologihovedstaden.

Kunnskapsministeren, Torbjørn Røe Isaksen, paneldebatterer om barn, ungdom og utdanning - hvordan kan universitetene bidra til at flere barn og ungdom ønsker en utdanning innen havromsvitenskap og -teknologi? Viktig innlegg i konferanseuken NTNU Ocean Week

Kunnskapsministeren, Torbjørn Røe Isaksen, paneldebatterer om barn, ungdom og utdanning – hvordan kan universitetene bidra til at flere barn og ungdom ønsker en utdanning innen havromsvitenskap og -teknologi? Viktig innlegg i konferanseuken NTNU Ocean Week

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isachsen deltok også på Ocean Week. Han snakket om langtidsplanen for havforskning og om hvordan vi skal få ungdommen interessert i det marine og maritime. Å vekke en slik interesse bør ikke være så vanskelig verken hos unge eller voksne. Vi har lange tradisjoner for å leve for og med havet. Da trengs det visjoner, nytenking og kunnskap. Vi trenger å se mulighetsrommet, selv om det ligger i og under havoverflaten.

Du verden så heldige vi er. Vi har jo havet.

schjølberg
Denne bloggen er skrevet av Ingrid Schjølberg, Direktør NTNU Havromsvitenskap- og teknologi
– Institutt for marin teknikk

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Commentsd

commentsd

You may also like these posts
Marine Day StarmusHvor er ubåten?