Når taket dør

I Norge har vi lang tradisjon for og gode erfaringer med torvtak på skrå takflater. Med blå-grønne tak utsetter vi det grønne taket for større påkjenninger enn våre tradisjonelle torvtak. Taktypen er ikke uten utfordringer, og noen ganger dør taket. Med økt urbanisering og forespeilte klimaendringer med økt frekvens av

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Boblende nanomedisin mot kreft

Utfordringen med cellegift i tradisjonell kreftbehandling er at cellegiften sprer seg til hele kroppen og skader de friske cellene våre. Svært lite av dosen når frem til svulsten. Jeg forsker på en måte å få cellegiften transportert direkte til de cellene som er syke. I dette arbeidet er nanopartikler, mikrobobler og ultralyd viktige elementer.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Med elsykkel i arbeidstida

Nå kan forskerne våre elsykle mellom møter, og en av våre nye elsykler er oppkalt etter en formel for menneskelig påvirkning av miljøet Vi på Institutt for energi- og prosessteknikk (EPT) ved NTNU har fått oss 5 elsykler som våre ansatte kan bruke i arbeidstida og booke på samme måte

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Feltlanding med drone gir nye muligheter

Under forskning på offshore fornybar energi og marine operasjoner er en flydrone et svært nyttig hjelpemiddel. Den kan være en del av et kommunikasjonsnettverk i en undervannsoperasjon, overvåke isfjell og havstrømninger eller lete etter mennesker som har falt overbord. I operasjoner med droner er det mange byggesteiner som må på plass, og en av disse er feltlanding. Vi må få til å lande en flydrone trygt på den plassen vi har tilgjengelig.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone