OSCAR for verdiskapning

Det er en klar sammenheng mellom hvordan vi utformer og drifter våre nærings- og yrkesbygg – og hvilke verdier disse arealene produserer. Det er derfor overraskende at strategier for optimalisering av verdi ikke benyttes i Norske sykehusbygg. For å få gode, tilpasningsdyktige og brukbare bygg trengs det kompetente aktører. Dette

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Mikroskopet som lager kart over atomene

Årets Kavli-pris innen nanovitenskap gikk til oppfinnerne av Atomic Force Microscopy (AFM)-teknologien. 30 år etter at teknikken ble oppfunnet, bidrar teknologien til banebrytende forskning innen alt fra medisinsk teknologi til elektronikk. Men hva er egentlig en AFM og hvordan brukes den?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kavli Prize events på NTNU

Vinnerne av Kavli-prisen innen nanovitenskap og nevrovitenskap besøker NTNU denne uka. Kavli-prisene, tre internasjonale forskningspriser, ble delt ut under en høydtidelig seremoni i Oslo tidligere denne uka. Kavli-prisene deles ut hvert annet år, i kategoriene er astrofysikk, nevrovitenskap og nanovitenskap. Etter tildelingen i Oslo dro flere av prisvinnerne til NTNU,

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Balansekraft – Mer jobb for «Norsk Sluttstrøm»?

Fra jeg var liten fikk jeg vite at strøm ikke var noe som kunne lagres, den måtte forbrukes i det øyeblikket den ble produsert. Dette resulterte i mye undring av hvilke mekanismer som spilte inn hver gang jeg skrudde lysbryteren av eller på hjemme. Etter å ha startet på universitet tok det ikke lang tid før jeg innså at det var hverken minikraftverk eller Harald Eia og Co. i «Norsk Sluttstrøm» som sørget for å holde produksjon og forbruk av elektrisk kraft i balanse. Det jeg dog og lærte er at forretningsmodellen til «Norsk Sluttstrøm» ikke er så dum, tjenesten de tilbyr vil det i alle fall være stor etterspørsel etter fremover.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone