Feltlanding med drone gir nye muligheter

Under forskning på offshore fornybar energi og marine operasjoner er en flydrone et svært nyttig hjelpemiddel. Den kan være en del av et kommunikasjonsnettverk i en undervannsoperasjon, overvåke isfjell og havstrømninger eller lete etter mennesker som har falt overbord. I operasjoner med droner er det mange byggesteiner som må på plass, og en av disse er feltlanding. Vi må få til å lande en flydrone trygt på den plassen vi har tilgjengelig.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

OSCAR for verdiskapning

Det er en klar sammenheng mellom hvordan vi utformer og drifter våre nærings- og yrkesbygg – og hvilke verdier disse arealene produserer. Det er derfor overraskende at strategier for optimalisering av verdi ikke benyttes i Norske sykehusbygg. For å få gode, tilpasningsdyktige og brukbare bygg trengs det kompetente aktører. Dette

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Mikroskopet som lager kart over atomene

Årets Kavli-pris innen nanovitenskap gikk til oppfinnerne av Atomic Force Microscopy (AFM)-teknologien. 30 år etter at teknikken ble oppfunnet, bidrar teknologien til banebrytende forskning innen alt fra medisinsk teknologi til elektronikk. Men hva er egentlig en AFM og hvordan brukes den?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kavli Prize events på NTNU

Vinnerne av Kavli-prisen innen nanovitenskap og nevrovitenskap besøker NTNU denne uka. Kavli-prisene, tre internasjonale forskningspriser, ble delt ut under en høydtidelig seremoni i Oslo tidligere denne uka. Kavli-prisene deles ut hvert annet år, i kategoriene er astrofysikk, nevrovitenskap og nanovitenskap. Etter tildelingen i Oslo dro flere av prisvinnerne til NTNU,

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone