Balansekraft – Mer jobb for «Norsk Sluttstrøm»?

Fra jeg var liten fikk jeg vite at strøm ikke var noe som kunne lagres, den måtte forbrukes i det øyeblikket den ble produsert. Dette resulterte i mye undring av hvilke mekanismer som spilte inn hver gang jeg skrudde lysbryteren av eller på hjemme. Etter å ha startet på universitet tok det ikke lang tid før jeg innså at det var hverken minikraftverk eller Harald Eia og Co. i «Norsk Sluttstrøm» som sørget for å holde produksjon og forbruk av elektrisk kraft i balanse. Det jeg dog og lærte er at forretningsmodellen til «Norsk Sluttstrøm» ikke er så dum, tjenesten de tilbyr vil det i alle fall være stor etterspørsel etter fremover.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

NTNU på forskningstokt for å undersøke potensialet for mineralutvinning på havbunnen

NTNU har tidligere estimert at den norske kontinentalsokkelen kan inneholde store verdier av mineraler og metaller. Denne uke reiser forskere fra NTNU og samarbeidspartnere på tokt finansiert av Forskningsrådet og ledende norske industriaktører gjennom prosjektet MarMine. Målet for MarMine og toktet er å undersøke potensialet for mineralutvinning på havbunnen. Forskningstoktet

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

God sommer

NTNU TechZone tar nå en sommerpause, men er snart tilbake igjen.

Nedenfor finner dere noen av de mest populære blogginnleggene hittil i 2016.

Alle vi i NTNU TechZone ønsker dere alle en riktig god sommer!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Utvikler raske idrettsdrakter

Visste du at god bekledning kan gjøre deg raskere? I Norges største vindtunell på NTNU testes og utvikles drakter til mange fartsfulle idretter. Idrettsdrakten kan utgjøre forskjellen på seier og nederlag. Både størrelse, utforming, plassering av sømmer, overflatestrukturen og tykkelsen til materialene har mye å si for hvordan luften strømmer

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Fremtidens kraftsystem & offshore nettinfrastruktur – Watts the problem?

Økt forsyningssikkerhet, effektivisering av kraftsystemet og reduserte CO2-utslipp er blant de foretrukne ringvirkningene vi leser om i forbindelse med offshore nettutbygging i Nordsjøen, men hva er det som egentlig ligger bak disse påstandene? La oss snu noen steiner for å se hvordan en ambisiøs klimapolitikk har ført til lønnsomme nettinvesteringer over landegrenser i Nordsjøen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone